احترام
48 بازدید
محل نشر: در جلد دوم کتاب دائرة المعارف قرآن کریم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/11/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی